Informácie o úhrade

Bankový ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN (číslo účtu): SK49 0900 0000 0003 0322 2188

Úhradu rezervácie prosím vykonajte najneskôr do 48 hodín. V opačnom prípade bude rezervácia stornovaná a miesta budú opätovne vrátené do predaja. Do správy pre prijímateľa uveďte mená osôb, pre ktoré sú vstupenky rezervované, taktiež sektor, čísla miest a telefonický kontakt (napr.: Novák, Nováková, Hlavná tribúna A, miesta 34, 35, 0903123456). Ďakujeme za pochopenie.