Informácie o úhrade

Bankový ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN (číslo účtu): SK49 0900 0000 0003 0322 2188

Úhradu rezervácie prosím vykonajte najneskôr do 48 hodín. V opačnom prípade bude rezervácia stornovaná a miesta budú opätovne vrátené do predaja. Do správy pre prijímateľa uveďte mená osôb, pre ktoré sú vstupenky rezervované, taktiež sektor, čísla miest a telefonický kontakt (napr.: Novák, Nováková, Tribúna B, miesta 34, 35, 0903123456).

Prosíme Vás, aby ste si vytlačili potvrdenie z banky ako aj potvrdzujúci mail z objednávkového systému. Urýchlite tak proces vydania vstupeniek priamo na mieste v športovej hale. Vstupenky budú totiž pripravené na meno pri vstupe do haly.

Ďakujeme za pochopenie.